Dirigeer zelf je leven met je HSP talent

1 november,, 2019

0 Reacties


Word jij als HSP wel voldoende gewaardeerd? Ben jij introvert en denk je dat iemand die extravert is, eerder promotie krijgt? Ben je wel eens gepasseerd? Het is best mogelijk dat jij deze afwijzing niet verdiend had. Je bent dus nog niet de dirigent van je eigen leven. Erken toch je kwaliteiten. Claim je talent!

HSP onderzocht en verklaard

De psychologen Elaine en Art Aron waren de eersten die het verschijnsel hoogsensitief onderzochten. In de jaren 50 publiceerde Elaine Aron het boek 'Hoogsensitieve personen', waaruit de term HSP is ontstaan. Uit onderzoek blijk dat 20% van de mensheid extra ontvankelijk is voor het opvangen van subtiele signalen. Niet alleen zijn deze mensen extra gevoelig voor allerlei zintuiglijke prikkels, maar ook voelen zij stemmingen aan van andere personen. 

Het opnemen en verwerken van zoveel indrukken leidt maar al te vaak tot emotionele uitputting. De meeste HSP kwamen als introvert uit het onderzoek, maar een derde van hen, de HSS, – high sensation seekers - als extravert. Zij zoeken juist prikkels op. Het opnemen en verwerken van zoveel signalen verloopt bij HSP anders dan bij niet hooggevoelige mensen. Het boek van Elaine Aron is wereldwijd een bestseller geworden, waarin veel hoogsensitieve mensen zichzelf herkennen.

Het brein van een HSP 

De wetenschap van de menselijke hersenen is nog volop in ontwikkeling. Er is in toenemende mate belangstelling voor het HSP brein, dat anders functioneert dan gemiddeld. Zowel zintuiglijk als emotioneel. Hooggevoeligheid is geen aandoening of storing. Het is een aangeboren eigenschap.

Het verwerken van zo veel indrukken is diepgaand. Het kost gewoon veel energie. Als reactie ontstaan bovendien intensere emoties dan bij het niet overgevoelige brein. Een goed evenwicht tussen de verwerkingscapaciteit en het aantal prikkels is een voorwaarde om alle talenten van een HSP te kunnen benutten. Het HSP brein is begaafd, maar miskend. Nog veel te veel mensen onderschatten de vermogens van HSP.

“Just know how things got to be the way they are or how they are going to turn out. This is that 'sixth sense' people talk about. It can be wrong, of course, just as your eyes and ears can be wrong, but your intuition is right often enough that HSP tend to be visionaries, highly intuitive artists, or inventors, as well as more conscientious, cautious, and wise people."


~ Elaine N. Aron 

Disbalans tussen prikkels en verwerkingsvermogen

Voel jij je regelmatig overprikkeld? Dat heeft impact op de kwaliteit van je leven. Er is geen balans tussen wat jij ervaart en wat jouw brein kan verwerken. Daardoor laat jij een deel van jouw talenten onbenut. Je voelt je niet rustig en je presteert minder. De gevolgen? Faalangst en te weinig zelfvertrouwen. Het vermijden van nieuwe uitdagingen. En dat is eigenlijk helemaal niet terecht. Verre van…..

De kwaliteiten van HSP

Op het werk zijn HSP uitstekende medewerkers. Ook in hun privé leven zijn ze uniek. Zij hebben een brede visie en veel invoelingsvermogen. Ook zijn ze creatief. Ze zijn sociaal en betrokken. Dat maakt hen tot prettige en waardevolle mensen.

Dit zijn hun talenten:
  • Empathisch vermogen
  • Zorgvuldigheid
  • Begrip
  • Trouw en eerlijkheid
  • Intuïtie
  • Analytisch denken
  • Nauwkeurigheid
  • Creativiteit
  • Zorgzaamheid

Dit is slechts een handgreep uit de vele HSP-talenten, die helaas voor veel mensen onzichtbaar zijn. 

Wél zeker over je prestaties?

Ben jij als HSP wel zeker over je prestaties? Heb jij (bijna) geen onzekerheid? Dan ben jij dirigent van je eigen leven. Voel jij je eigenlijk juist goed in je overgevoeligheid? Dan kun je ten volle gebruik maken van je bijzondere HSP eigenschappen.

Slotconclusie

Realiseer je dus hoe talentvol en bekwaam jij bent als HSP. Laat je niet kisten door mensen die jou als minderwaardig afschilderen. Claim jouw kracht als bijzonder mens! Hoe meer jij in jezelf gelooft des te meer zullen anderen dit ook doen. Wat zich allemaal tussen jouw oren afspeelt is er dus uiteindelijk de oorzaak van hoe jij je in de maatschappij laat gelden. 

Weet dat iedereen gevoel in zijn lijf heeft, alleen ben jij iets fijner besnaard. Op een gegeven moment zal dit toch ook tot de rest van de mensheid moeten doordringen. Dan wordt hoogsensitiviteit pas erkend. Er wordt ook wel beweerd dat het denken veel verder reikt dan onze hersenen. Het is een energieveld dat geen vaste grenzen kent. Jij bepaalt zelf hoe groots jij jouw denkvermogen laat uitdijen. Wat een rijk gevoelsleven kan zich dan ontwikkelen!

“Je moet denken met je hart en voelen met je hoofd."

Het evenwicht tussen intellect en gevoel volgens dirigent


~ Bernhard Haitink 

Literatuur:
Elaine Aron:           The Highly Sensitive Person
Esther Bergsma:  Het hoogsensitieve brein
Susan Cain:          Quiet - The Power Introvets in a World that Just Can’t Stop Talking

  Wil jij de dirigent van je eigen leven zijn? 


   Ik help je jouw oorspronkelijke kracht te benutten…

Redactie: Nancy Geijssen 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>