De informatie van Focus op gevoel op deze website wordt door mij met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de pagina’s van Focus op gevoel zijn links naar andere websites en interne links opgenomen. Alle informatie op de website en in de producten zijn vrijblijvend, zodat aan de inhoud en de links op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website Focus op gevoel zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan zonder toestemming om de informatie te kopiëren of openbaar te maken.

Via mijn website is het mogelijk om te reageren op artikelen, indien je daar gebruik van maakt worden jouw gegevens NOOIT met derden gedeeld, Focus op gevoel hecht waarde aan jouw privacy!

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik hiervan. De gebruiker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. Niets kan je arts of een andere zorgverlener vervangen. Wij adviseren je te overleggen met jouw arts, of zorgverstrekker wanneer je gezondheidsklachten hebt!

De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van jouw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven.

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt met Covid-19 in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van een afspraak ga je akkoord met dit risico.

Hoewel uiterste zorg wordt besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op de website van Focus op gevoel, is het onverhoopt niettemin mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is.

Focus op gevoel aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder vanzelfsprekend mede begrepen informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor middels de website toegang tot kan worden verkregen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hier vindt je de linken voor informatie over de Algemene voorwaarden en het Privacy beleid.

>