(English below)

Ben je inderdaad van plan om bij mij een sessie te boeken, dan is het goed om het volgende te weten:

 • Kom op tijd. Kom niet te vroeg, en niet te laat.
 • Ik zal zorgen dat de hygiëne gewaarborgd is tijdens jouw bezoek aan de praktijk.

Neem alsjeblieft je eigen handdoek mee om je hoofd op te leggen

 • Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak, laat me dit dan 24 uur van te voren even weten, via: 06 - 814 66 88 7  
  Dan hoef ik je niet alsnog, de besproken tijd, in rekening te brengen.
 • De sessie is niet bedoeld ter vervanging van de reguliere geneeswijzen. Wel kan deze als aanvulling dienen.
 • Reconnective Healing wordt helaas niet vergoed!
 • Draag gemakkelijke kleding en gebruik van te voren geen eau-de-toilette of after-shave.
 • Iedereen reageert op zijn eigen manier. Elk moment is bijzonder en iedere persoon is uniek. Ook wat je waarneemt verschilt van persoon tot persoon. Zelfs als je niets voelt kan er veel gebeurd zijn. Vaak heeft een sessie wat tijd nodig om door te werken.

Je doet er goed aan om minimaal 3 sessies te ervaren
 om een optimaal resultaat te bereiken.

 • Je wordt tijdens de healing niet fysiek aangeraakt, behalve aan het einde, waar ik even je schouder aantik om je te laten weten dat de sessie is afgerond.
 • Het is fijn als je naderhand wat tijd voor jezelf kunt nemen en niet meteen hoeft te gaan werken.
 • Een korte wandeling in het park kan erg prettig zijn.

Ben jij ook zo toe aan wat extra Feel Good?

Boek dan nu een sessieGood to Realise

If you are indeed planning to book a session with me, it is good to know the following:

 • Arrive on time. Do not come too early, and do not come too late.
 • I will ensure that hygiene is guaranteed during your visit to the practice.

Please bring your own towel  to cover the pillow to lay your head on!

 • If you are unable to make it to the appointment, please let me know 24 hours in advance, via: 06 - 814 66 88 7. This way I do not have to charge you for the time you booked with me.
 • This session does not replace regular therapy. However, it can serve as an additional treatment.
 • Unfortunately Reconnective Healing is not reimbursed by the insurance.
 • Wear comfortable clothes and refrain from any perfume or after-shave.
 • Everyone responds in their own way. Every moment is special and every person is unique. What you experience differs from person to person. Even if you didn’t feel anything, still a lot might have happened. It’s not uncommon that it takes a while before you experience the full effect of a session.

For the best result a series of 3 sessions is highly recommended

 • You will not be physically touched during the healing, except at the end, where I tap your shoulder to let you know that the session is finished.
 • It's nice if you can take some time for yourself afterwards and don't have to start working right away.
 • A short walk in the park can be very pleasant and grounding.

Are you also ready for some extra Feel Good?

Book a session now


>