Reconnective Healing lijkt op geen enkele bestaande healing-techniek. Het is eigenlijk geen techniek, maar een staat van zijn. Je wordt één met de alomvattende energie, waar we allen deel van uit maken. Je hoeft er alleen maar mee te resoneren...

Tijdens de sessie lig je gekleed en comfortabel op een behandeltafel in een rustige en veilige omgeving. Je wordt hierbij niet fysiek aangeraakt. De handen van de practitioner bewegen zich om en rond je lichaam en werken als katalysator voor de energie die vervolgens in jouw systeem wordt geïntegreerd.

Uit onderzoek is gebleken dat deze nieuwe, hoge energie frequenties licht en informatie dragen, waardoor het lichaam opnieuw in evenwicht wordt gebracht en het leven op verschillende niveaus ingrijpend kan laten veranderen.

Reconnective Healing is hierdoor vaak een bijzondere ervaring, waarbij het lichaam weer verbonden wordt met de oorspronkelijke frequentie - zoals een muziekinstrument dat gestemd wordt. Hierdoor ontstaat er rust, balans en harmonie op ieder niveau: fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel.

Zelf-genezend vermogen

Het zelf-genezende vermogen van de mens wordt hierbij gestimuleerd, afvalstoffen worden versneld afgevoerd en blokkades worden opgeruimd. Lichaam en geest komen zo in evenwicht. Reconnective Healing geneest de mens, niet de ziekte.

De healing komt in de vorm die passend is voor jou op dit moment in je leven. De oneindige intelligentie van het universum weet precies wat er nodig en passend is voor jou. Dat betekent ook dat ik geen garanties kan geven. Ik ben een katalysator voor deze Reconnective Healing energie, niets meer en niets minder. Wees open en benieuwd, zonder al te vaste verwachtingen. Laat je verrassen door wat het universum voor jou in petto heeft. De healing zal zich vanzelf aan je ontvouwen.

De sessie duurt + 60 minuten.
Het is aan te raden dat je na de sessie wat tijd voor jezelf neemt, zodat de energie kan integreren.


Dit zijn een paar Kirlian-foto's van de vingertoppen
van de healing practitioner
 voor en tijdens een healing sessie.

Mocht je al eens een of meerdere Reconnective Healings hebben ervaren, dan is De Reconnection wellicht ook iets voor je.

>